Contabilitate

intocmirea evidentei contabile, sintetica si analitica, prin inregistrarea in ordine cronologica a documentelor primare;
intocmirea balantelor contabile lunare;
completarea jurnalelor obligatorii: registrul-jurnal, registrul-inventar, jurnale de TVA , cartea mare, registrul evidenta fiscala;
contabilitate de gestiune;
intocmirea si depunerea declaratiilor lunare, trimestriale si anuale privind impozitele si taxele datorate;
intocmirea, certificarea si depunerea situatiilor financiare anuale si semestriale, precum si intocmirea si certificarea declaratiei anuale privind impozitul pe profit;
participarea, la cerere, la inventarierea generala a patrimoniului: stocuri, mijloace fixe,obiecte de inventor;
inventarierea anuala a tuturor conturilor, intocmirea confirmarilor de sold;
acordarea asistentei privind organizarea si tinerea contabilitatii, inclusive in cazul sistemelor informatice;
elaborarea si punerea in aplicare a procedeelor contabile, a planului de conturi adaptat unitatii, a contabilitatii de gestiune, a controlului de gestiune si controlului prin buget, in baza si cu respectarea normelor legale.

Contacteaza-ne si afla oferta noastra!